Generelle Betingelser

Denne hjemmeside drives af Hong Kong Dole Trading, Ltd. Udtrykkene "vi", "os", "vores" og "vores" på dette websted henviser til Hong Kong Dole Trading, Ltd. Hong Kong Dole Trading, Ltd tilbyder denne hjemmeside og alle oplysninger, værktøjer og tjenester, der stilles til rådighed for dig via denne hjemmeside til dig - brugeren - betinget af din accept af alle vilkår, betingelser, politikker og meddelelser indeholdt heri. Ved at besøge vores websted og/eller købe noget fra os, bruger du vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende vilkår og betingelser (i det følgende benævnt "Vilkår og betingelser" eller "Vilkår og betingelser"), herunder eventuelle yderligere vilkår, betingelser og politikker, der henvises til eller linkes til nedenfor. Disse vilkår og betingelser gælder for alle brugere af webstedet, herunder brugere, der besøger webstedet, leverandører, kunder, handlende og/eller personer, der bidrager med indhold. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du går ind på eller bruger vores hjemmeside. Hvis du tilgår eller bruger dele af webstedet, accepterer du, at disse vilkår og betingelser er bindende for dig. Hvis du ikke accepterer alle bestemmelserne i denne aftale, må du ikke besøge webstedet eller bruge nogen af tjenesterne. I det omfang disse generelle vilkår og betingelser betragtes som et tilbud, er accept udtrykkeligt begrænset til disse generelle vilkår og betingelser. De generelle vilkår og betingelser gælder også for nye funktioner eller værktøjer, der måtte blive føjet til den nuværende shop. Den gældende version af de generelle vilkår og betingelser kan altid findes på denne side. Vi forbeholder os ret til at ændre, modificere eller erstatte hele eller dele af de generelle vilkår og betingelser ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer på vores hjemmeside. Du er ansvarlig for at tjekke denne side regelmæssigt for at se, om noget er ændret. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden, efter at vi har offentliggjort ændringer, betyder det, at du accepterer disse ændringer. Vores shop er hostet af Shopify Inc. De giver os den online handelsplatform, der gør det muligt for os at sælge vores produkter og tjenester til dig. ARTIKEL 1 - VILKÅR OG BETINGELSER ONLINEBUTIK Ved at acceptere disse vilkår og betingelser erklærer du, at du er myndig i henhold til lovgivningen i dit bopælsland, eller at du som voksen i henhold til lovgivningen i dit bopælsland har givet os tilladelse til, at mindreårige, som du er ansvarlig for, kan bruge dette websted. Du må ikke bruge vores produkter til noget ulovligt eller uautoriseret formål. Du må heller ikke overtræde lovene i din jurisdiktion (herunder love om ophavsret), når du bruger tjenesten. Du må ikke overføre orme, virusser eller skadelig kode. Manglende overholdelse af enhver bestemmelse i disse vilkår og betingelser vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af dine tjenester. ARTIKEL 2 - GENERELLE BESTEMMELSER Vi forbeholder os ret til at nægte vores tjenester til enhver af enhver grund og til enhver tid. Du anerkender, at dit indhold (undtagen kreditkortdata) kan transmitteres uden kryptering, og at dette kan involvere (a) transmission over forskellige netværk; og (b) ændringer af dataene for at opfylde tekniske krav, der stilles af tilsluttede netværk eller enheder. Kreditkortdata krypteres altid, når de transmitteres via netværk. Du accepterer ikke at reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af tjenesten, brug af tjenesten eller adgang til tjenesten eller elementet på hjemmesiden, der leverer tjenesten, uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke. Overskrifterne i denne aftale er kun for din bekvemmelighed og ændrer ikke eller påvirker på anden måde disse vilkår. ARTIKEL 3 - Nøjagtighed, fuldstændighed og aktualitet af oplysninger Vi er ikke ansvarlige, hvis oplysningerne på dette websted er unøjagtige, ufuldstændige eller forældede. Materialet på dette websted leveres kun som generel information og bør ikke bruges som det eneste grundlag for beslutninger uden at konsultere primære, mere nøjagtige, komplette eller opdaterede informationskilder. Hvis du forlader dig på materialet på dette websted, gør du det på egen risiko. Dette websted kan indeholde visse historiske data. Historiske data er i sagens natur ikke aktuelle og gives kun som reference. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet på dette websted til enhver tid, men vi er ikke forpligtet til at opdatere nogen oplysninger på vores websted. Du accepterer, at du er ansvarlig for at kontrollere ændringer på vores websted. ARTIKEL 4 - ÆNDRING AF PRISER OG SERVICE Priserne på vores produkter kan ændres uden varsel. Vi forbeholder os ret til at ændre eller afbryde tjenesten eller en del deraf med jævne mellemrum og uden varsel. Vi vil ikke være ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for nogen modifikation, prisændring, suspension eller afbrydelse af tjenesten. ARTIKEL 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER (hvor det er relevant) Visse produkter eller tjenester kan tilbydes udelukkende online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan være tilgængelige i begrænsede mængder og kan kun returneres eller ombyttes i overensstemmelse med vores returpolitik. Vi gør alt for at vise farver og billeder af vores produkter i butikken så nøjagtigt som muligt. Vi kan dog ikke garantere, at din computerskærm vil vise alle farver korrekt. Vi forbeholder os ret til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til visse personer, regioner eller jurisdiktioner, men er ikke forpligtet til at gøre det. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse mængden af produkter eller tjenester, vi tilbyder. Alle beskrivelser og priser på produkter kan ændres af os til enhver tid og efter vores eget skøn uden varsel. Vi forbeholder os ret til at ophøre med at tilbyde et produkt til enhver tid. Ethvert tilbud på dette websted om et produkt eller en tjeneste er ugyldigt, hvor et sådant tilbud er forbudt. Vi garanterer ikke, at kvaliteten af produkter, tjenester, oplysninger eller andet materiale, du køber eller får, vil opfylde dine forventninger, eller at fejl i tjenesten vil blive rettet. ARTIKEL 6 - MODTAGELSE AF FAKTURAER OG KONTOOPLYSNINGER Vi forbeholder os ret til at afvise alle ordrer, du afgiver til os. Køb kan begrænses eller annulleres af os efter vores skøn, pr. person, pr. husstand eller pr. ordre. Disse begrænsninger kan også indføres for ordrer fra eller via den samme kundekonto eller det samme kreditkort og/eller ordrer med den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. Hvis vi ændrer eller annullerer en ordre, kan vi give dig besked ved hjælp af den e-mailadresse og/eller faktureringsadresse eller det telefonnummer, du oplyste, da du afgav ordren. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller afvise ordrer, som vi mener, er afgivet af forhandlere eller distributører. Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger, hver gang du køber fra vores butik. Du accepterer altid straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din e-mailadresse og kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan gennemføre dine transaktioner og kontakte dig, hvis det er nødvendigt. Læs vores returpolitik for at få flere oplysninger. ARTIKEL 7 - VALGFRIE VÆRKTØJER Vi kan give dig adgang til tredjepartsværktøjer, som vi ikke selv kontrollerer, og som vi ikke har nogen kontrol over eller input til. Du accepterer, at adgang til sådanne værktøjer gives til dig, som de er ("as is") og i det omfang, de er tilgængelige ("as available"), uden nogen garanti, betingelse eller støtte dertil fra os. Vi er ikke ansvarlige på nogen måde for eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjepartsværktøjer. Du bruger alle valgfrie værktøjer, der leveres via webstedet, helt efter eget valg og på egen risiko, og du skal sikre dig, at du har læst og accepteret de vilkår, hvorunder sådanne værktøjer leveres af de relevante tredjepartsudbydere. Hvis vi fortsætter med at tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via webstedet (såsom frigivelse af nye værktøjer og ressourcer), skal disse vilkår og betingelser gælde for sådanne nye funktioner og/eller tjenester. ARTIKEL 8 - LINKS TIL TREDJEPARTER Visse indhold, produkter og tjenester, der er tilgængelige via vores tjeneste, kan indeholde materiale fra tredjeparter. Tredjepartslinks på dette websted kan lede dig til eksterne websteder, som vi ikke har nogen forbindelse med. Vi er ikke forpligtet til at undersøge eller gennemgå indholdet eller nøjagtigheden, og vi giver ingen garantier og påtager os intet ansvar for tredjepartsmaterialer eller -websteder eller andre materialer, produkter eller tjenester, der leveres af tredjeparter. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader eller ulemper i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenester, værktøjer eller indhold eller andre transaktioner, der er relateret til tredjepartswebsteder. Undersøg venligst tredjepartens politikker og praksisser omhyggeligt, før du indgår i en transaktion med dem. Klager, krav, bekymringer eller forespørgsler om tredjepartsprodukter skal rettes til den pågældende tredjepart. ARTIKEL 9 - REAKTIONER, FEEDBACK OG ANDRE INDSENDELSER FRA BRUGERE Hvis du indsender noget på vores anmodning (f.eks. som en del af en konkurrence) eller frivilligt sender kreative ideer, forslag, planer eller andet materiale, uanset om det er online, via e-mail, med almindelig post eller på anden måde (samlet kaldet "kommentarer"), accepterer du, at vi kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde bruge enhver kommentar, du sender os til enhver tid og uden begrænsning. Vi er ikke forpligtet til (1) at holde en kommentar fortrolig; (2) at betale et gebyr for en kommentar; eller (3) at svare på en kommentar. Uden at være forpligtet til det, kan vi overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn finder ulovligt, krænkende, truende, ondsindet, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt, eller som krænker disse vilkår og betingelser eller nogen parts intellektuelle ejendomsrettigheder. Du accepterer ikke at poste kommentarer, der krænker tredjeparters rettigheder, herunder ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, retten til privatlivets fred, personlighedsrettigheder eller andre subjektive eller ejendomsrettigheder. Du accepterer endvidere ikke at poste kommentarer, der indeholder ærekrænkende eller på anden måde ulovligt, stødende eller uanstændigt materiale, eller som indeholder computervirus eller anden malware, der kan påvirke driften af tjenesten eller enhver relateret hjemmeside. Du må ikke bruge falske e-mailadresser eller udgive dig for at være nogen anden, eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til kilden til et svar. Du er eneansvarlig for alle kommentarer, du poster, og for deres nøjagtighed. Vi påtager os intet ansvar eller erstatningsansvar for kommentarer, som du eller nogen tredjepart har lagt ud. ARTIKEL 10 - PERSONLIGE DATA Vores privatlivspolitik regulerer, hvordan vi indsamler og bruger personlige data. Læs venligst vores privatlivspolitik her. ARTIKEL 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER Der kan være typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser på vores websted eller i tjenesten, der kan vedrøre produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, forsendelsesomkostninger, transporttider og tilgængelighed. Hvis oplysninger i tjenesten eller på en relateret hjemmeside er unøjagtige, forbeholder vi os ret til at rette fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, ændre eller opdatere oplysninger eller annullere ordrer til enhver tid uden varsel (herunder efter at du har afgivet en ordre). Vi forpligter os ikke til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i tjenesten eller på nogen relateret hjemmeside, herunder prisoplysninger, medmindre vi er forpligtet til at gøre det ved lov. Hvis Tjenesten eller en relateret hjemmeside angiver en dato, hvor oplysninger er blevet opdateret eller fornyet, betyder det ikke, at alle oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret. ARTIKEL 12 - FORBUD MOD BRUG
Ud over andre forbud, der er indeholdt i de Generelle Betingelser, må du ikke bruge webstedet og dets indhold til følgende formål: (a) til ulovlige formål; (b) til at opfordre andre til at begå ulovlige handlinger eller deltage i dem; (c) til at krænke internationale, nationale eller lokale love og reguleringer; (d) til at krænke vores intellektuelle ejendomsrettigheder eller andres intellektuelle ejendomsrettigheder; (e) til at chikanere, fornærme, skade, bringe i vanry, bagvask, nedgøre, intimidere eller diskriminere personer baseret på køn, seksuel orientering, religion, etnicitet eller national oprindelse, race, alder eller handicap; (f) til at videreformidle ukorrekt eller vildledende information; (g) til at uploade eller videresende vira eller anden skadelig kode, der kan eller vil blive brugt på en måde, der påvirker funktionen eller drift af Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet; (h) til at indsamle eller spore andres personlige data; (i) til spam, phishing, pharming, pretexting, spiders, crawling eller scraping; (j) til noget obskønt eller umoralsk formål; eller (k) til at forhindre eller omgå sikkerheden af Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider eller internettet. Vi forbeholder os retten til at afslutte din brug af Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside i henhold til dette forbudsbestemmelse.

ARTIKEL 13 - FRASKRIVELSE AF GARANTI; BEGRÆNSNINGER AF ANSVAR
Vi garanterer ikke, at vores Tjeneste vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fri for fejl under din brug. Vi garanterer ikke, at resultater opnået ved brug af Tjenesten vil være nøjagtige eller pålidelige. Du accepterer, at vi periodisk kan fjerne Tjenesten uden varsel og til enhver tid, og du accepterer udtrykkeligt, at du bruger Tjenesten på eget ansvar og bærer det fulde ansvar for Tjenestens utilgængelighed. Tjenesten og alle produkter og tjenester leveret via Tjenesten stilles til rådighed for dig i den tilstand, de er i ("som de er") og i det omfang, de er tilgængelige ("som de er tilgængelige"), uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti af nogen art, herunder salgbarhed, handelskvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel eller ikke-krænkelse. Under ingen omstændigheder kan Hong Kong Dole Trading., Ltd, vores direktører, ledere, tilknyttede selskaber, agenter, repræsentanter, arbejdskontrahenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteudbydere eller licensgivere holdes ansvarlige for skader, tab, krav eller enhver direkte, indirekte, hændelig eller særlig skade, strafferstatning eller følgeskader af nogen art, herunder tab af fortjeneste, tab af indtægt, tab af besparelser eller data, erstatningsomkostninger eller lignende skader, uanset om det er kontraktmæssigt, uagtsomhed, ansvar uden for kontrakt (herunder uagtsomhed), ansvar for produktansvar eller på anden måde, der opstår som følge af din brug af Tjenesten eller produkter, der er erhvervet via Tjenesten, eller for ethvert andet krav, der på nogen måde er relateret til din brug af Tjenesten eller enhver indhold (eller produkt), der er blevet indsendt, videresendt eller på anden måde gjort tilgængeligt via Tjenesten, selv hvis vi er blevet informeret om muligheden for sådanne skader. Fordi det i visse jurisdiktioner ikke er tilladt at begrænse ansvar for hændelige skader eller følgeskader, kan vores ansvar for sådanne skader begrænses i videst muligt omfang, tilladt ved lov.

ARTIKEL 14 - FRASKRIVELSE
Du accepterer at forsvare, beskytte og holde Hong Kong Dole Trading., Ltd og vores moderselskab, datterselskaber, tilknyttede selskaber, partnere, direktører, ledere, (handels)agenter, arbejdskontrahenter, entreprenører, licensgivere, tjenesteudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløse for ethvert krav eller krav fra tredjepart, herunder rimelige advokatsalærer, der opstår som følge af din overtrædelse af disse Generelle Betingelser eller dokumenter, der henvises til heri, eller din overtrædelse af enhver lov eller regel eller tredjeparts rettigheder.

ARTIKEL 15 - SEPARATION
Hvis en bestemmelse i disse Generelle Betingelser anses for at være ulovlig, ugyldig eller ikke-håndhævelig, forbliver denne bestemmelse i videst muligt omfang tilladt ved lov i kraft og anses for at være adskillelig fra disse Generelle Betingelser uden at påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser.ARTIKEL 16 - OPHÆVELSE De forpligtelser og forpligtelser, som parterne er indgået inden datoen for ophør, forbliver i kraft efter ophør af denne aftale. Disse Generelle Betingelser forbliver i kraft, indtil de opsiges af dig eller os. Du kan til enhver tid opsige disse Generelle Betingelser ved at meddele os, at du ikke længere ønsker at bruge vores Tjenester eller ved ikke længere at besøge vores hjemmeside. Hvis vi efter eget skøn mener eller mistænker, at du har overtrådt en bestemmelse i disse Generelle Betingelser, kan vi til enhver tid og uden varsel opsige denne aftale, og du forbliver ansvarlig for alle beløb, der forfalder indtil datoen for ophør. Derudover kan vi også nægte dig adgang til vores Tjenester (eller en del af dem). ARTIKEL 17 - HELE AFTALEN Det faktum, at vi ikke udøver eller håndhæver en rettighed eller bestemmelse i disse Generelle Betingelser, udgør ikke en afkald på denne rettighed eller bestemmelse. Disse Generelle Betingelser og alle politikker eller driftsregler, som vi offentliggør på denne hjemmeside eller i forbindelse med Tjenesten, udgør hele aftalen mellem dig og os og styrer din brug af Tjenesten. De erstatter alle tidligere og eksisterende mundtlige og skriftlige aftaler, kommunikation og forslag mellem dig og os (herunder tidligere versioner af Generelle Betingelser). Hvis en bestemmelse i disse Generelle Betingelser er tvetydig, kan den ikke fortolkes imod os.ARTIKEL 18 - LOVGIVNING Disse Generelle Betingelser og alle andre aftaler, hvor vi leverer dig Tjenester, skal udføres og fortolkes udelukkende i overensstemmelse med loven i Rooms1318-19, 13/F, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok, KL, 999077, Hongkong SAR i Kina.ARTIKEL 19 - ÆNDRINGER AF DISSE SERVICEVILKÅR Den gældende version af Generelle Betingelser kan altid findes på denne side. Vi forbeholder os retten til at ændre, modificere eller erstatte Generelle Betingelser helt eller delvist ved at offentliggøre opdateringer og ændringer på vores hjemmeside. Det er dit ansvar at regelmæssigt konsultere vores hjemmeside for at se, om der er foretaget ændringer. Hvis du fortsætter med at besøge vores hjemmeside eller bruge Tjenesten efter, at vi har offentliggjort ændringer i disse Generelle Betingelser, betyder det, at du accepterer disse ændringer.ARTIKEL 20 - KONTAKTOPLYSNINGER Spørgsmål om disse Generelle Betingelser kan stilles via kontaktformularen.